Faluņgun saturs I nodaļa III nodaļa

II. NODAĻA
FALUŅGUN

 

Faluņgun cēlies no Budas sistēmas Likuma Rata pilnveidošanās prakses Dižā Likuma (Faluņ Sjiuliaņ Dafa). Tā ir viena no Budas sistēmas unikālām pilnveidošanās metodēm, tomēr tai ir savas īpatnības, kas izceļ to starp citām parastām Budas sistēmas pilnveidošanās praksēm. Šo īpaši intensīvās pilnveidošanās sistēmas metodi agrāk varēja praktizēt tikai cilvēki ar sevišķi augstu Sjiņsjin un labu iedzimto pamatu. Lai pēc iespējas vairāk praktizētāju varētu paaugstināt savu līmeni un vienlaicīgi varētu apmierināt liela skaita pārliecinātu praktizētāju vajadzības, es pārstrādāju šo pilnveidošanās kompleksu, lai tas būtu piemērots izplatībai sabiedrībā. Neskatoties uz pārveidojumiem, šīs prakses iespējas tālu pārsniedz citas prakses, to mācības un līmeņus.

 
1. Likuma Rata (Faluņ) darbība

Faluņgun Likuma Ratam (Faluņ) piemīt tāda pati būtība kā Visumam, jo tas ir Visums miniatūrā. Faluņgun praktizētāji ne tikai strauji attīsta savas pārdabiskās spējas un gun potenciālu, īsā laika periodā tie izstrādā arī ārkārtīgi spēcīgu Faluņ. Pēc savas izveidošanās Faluņ eksistē kā reāla, ar prāta spējām apveltīta būtne. Tas automātiski un nepārtraukti griežas praktizētāja vēdera lejasdaļā, pastāvīgi absorbējot un transformējot Visuma enerģiju un, visbeidzot, pārvēršot šo enerģiju praktizētāja ķermenī par gun. Rezultātā tiek sasniegts efekts, kad “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”. Tas nozīmē, ka, lai gan cilvēks ik mirkli neizpilda prakses vingrojumus, Faluņ viņu pastāvīgi attīra un pilnveido. Griežoties uz iekšpusi, Faluņ sniedz glābiņu pašam praktizētājam. Tas padara cilvēku stiprāku un veselāku, gudrāku un viedāku, kā arī aizsargā no tādu cilvēku ietekmes, kuriem ir slikts Sjiņsjin. Faluņ arī pasargā praktizētāju no novirzēm. Griežoties uz ārpusi, Faluņ var gan ārstēt apkārtējo cilvēku slimības, gan iznīcināt visu kaitīgo – izlabot visus nepareizos stāvokļus. Faluņ nepārtraukti griežas vēdera lejasdaļā – deviņas reizes pulksteņa rādītāja virzienā, pēc tam deviņas reizes pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Griežoties pulksteņa rādītāja virzienā, tas ar lielu sparu uzsūc Visuma enerģiju, un šī enerģija ir ārkārtīgi milzīga. Pieaugot gun spēkam, šī rotācija kļūst aizvien spēcīgāka. Šādu efektu nevar panākt, “smeļot cji ar rokām un ielejot enerģiju caur galvvidu”. Griežoties pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, tas atbrīvo enerģiju un sniedz glābiņu visām dzīvajām radībām, izlabojot nepareizus stāvokļus. Tādējādi iegūst visi apkārtējie. No visām cjigun praksēm, kas pastāv Ķīnā, Faluņgun ir pirmā un vienīgā pilnveidošanās metode, kas spējusi sasniegt stāvokli, kad “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”.

Faluņ ir visvērtīgākais, un tas nav nopērkams ne par kādu naudu. Kad mans Skolotājs nodeva man Faluņ, viņš sacīja, ka to nevar nodot nevienam citam; pat tie cilvēki, kas pilnveidojušies tūkstošiem vai vairāk gadu, vēlas to iegūt, bet nespēj. Šī pilnveidošanās metode var tikt nodota tikai pēc ilga, ilga laika vienam vienīgam cilvēkam, atšķirībā no tām metodēm, kas tiek nodotas vienam cilvēkam katru dažu desmitu gadu laikā. Tādēļ Faluņ ir ārkārtīgi vērtīgs. Kaut gan tagad mēs esam to pārveidojuši, lai mazinātu tā spēku, un padarījuši to plašām tautas masām pieejamu, tomēr tas joprojām ir ārkārtīgi vērtīgs. Iegūstot Faluņ, praktizētājs jau ir veicis pusi no sava pilnveidošanās ceļa. Tev atliek vien paaugstināt savu Sjiņsjin, un nākotnē tu sasniegsi salīdzinoši augstu līmeni. Protams, cilvēki, kuriem nav likteņa nolemta saistība, nākotnē var pārtraukt praktizēt, un tad Faluņ viņos vairs nebūs.

Faluņgun pieder pie Budas sistēmas, taču tas tālu pārsniedz Budas sistēmas robežas: Faluņgun pilnveidošanās noris saskaņā ar veselu Visumu. Agrāk, pilnveidojoties Budas sistēmā, tika pieminēti tikai Budas sistēmas principi, bet pilnveidošanās Dao sistēmā attiecās tikai uz Dao sistēmas principiem. Neviena no šīm mācībām nesniedza Visuma būtības izsmeļošu skaidrojumu. Visumam, tāpat kā cilvēkam, ir ne tikai materiālais sastāvs, tam piemīt arī sava garīgā būtība. Šo būtību var izteikt trīs vārdos: Džeņ, Šaņ, Žeņ (Īstenība, Labestība, Pacietība). Pilnveidojoties Dao sistēmā, galvenā uzmanība tiek vērsta uz Džeņ izpratni – runāt patiesību, rīkoties godīgi, atgriezties pie dzīvības pirmsākuma un savas īstenās būtības, lai rezultātā kļūtu par īstenu cilvēku. Budas sistēmas pilnveidošanā uzsvars tiek likts uz Šaņ – attīstīt visdziļāko žēlsirdību un sniegt glābiņu visām dzīvajām būtnēm. Mūsu skolā vienlaicīgi pilnveidojas pēc Džeņ, Šaņ, Žeņ – tieši saskaņā ar Visuma pamatprincipu, lai visbeidzot asimilētos ar Visumu.

Faluņgun ir dvēseles un ķermeņa pilnveidošanās sistēma; kad praktizētāja gun spēks un Sjiņsjin ir sasniedzis noteiktu līmeni, ir iespējams dzīves laikā sasniegt Apskaidrību (Gun Atvēršanos) un radīt Nemirstīgo ķermeni. Faluņgun iedalās divos galvenajos pilnveidošanās posmos – Laicīgajā Likumā (Šidzjaņfa) un Pārlaicīgajā Likumā (Čušidzjaņfa), kas, savukārt, ietver sevī vēl daudzus līmeņus. Es ceru, ka visi, kas veltījuši sevi praksei, nenogurstoši pilnveidosies un paaugstinās savu Sjiņsjin, lai sasniegtu Pilnību.

 
2. Faluņ forma un struktūra

Faluņgun Likuma Rats (Faluņ) ir rotējošs, augsti enerģētiskas matērijas ķermenis, kas apveltīts ar prāta spējām. Tas griežas saskaņā ar Visuma debesu ķermeņu kustības likumiem. Savā ziņā Faluņ ir Visums miniatūrā.

Faluņ centrā atrodas Budas sistēmas simbols svastika (kāškrusts, zaru krusts) . Sanskritā svastikas nozīme ir veiksmes un laimes apvienojums (saskaņā ar Ci Hai vārdnīcu), tas ir pats Faluņ kodols. Tā krāsa ir tuvu zeltaini dzeltenam tonim, bet fona krāsa ir koši sarkana. Ārējā apļa fona krāsa ir oranža. Četri Taidzji[1] simboli un četri Budas sistēmas Faluņ izvietoti pamīšus astoņos virzienos. Taidzji sarkanā un melnā krāsā pieder Dao sistēmai, bet Taidzji sarkanā un zilā krāsā pieder pie Dižā Sākotnējā Dao sistēmas. Četri mazie Faluņ arī ir zeltaini dzelteni. Faluņ fona krāsa periodiski mainās no sarkanas līdz oranžai, dzeltenai, zaļai, zilai, indigo un violetai. Šīs krāsas ir neiedomājami skaistas (skatīt krāsainajā attēlā grāmatas sākumā). Centrālās svastikas un Taidzji krāsas nemainās. Gan lielais, gan mazie Faluņ un svastika , visi griežas patstāvīgi. Faluņ sakņojas Visumā. Visums griežas, visas galaktikas griežas, un tā arī Faluņ griežas. Tie, kuru Trešā acs atvērta zemākā līmenī, var redzēt, ka Faluņ griežas kā ventilators; tie, kuru Trešā acs atvērta augstākā līmenī, var redzēt visu Faluņ, kurš ir neizsakāmi skaists un mirdzošs, tas mudina praktizētājus pilnveidoties vēl uzcītīgāk un virzīties uz priekšu vēl ātrāk.

 

3. Faluņgun pilnveidošanās raksturojums
(1) Likums attīra un pilnveido praktizētāju

Cilvēki, kas praktizē Faluņgun, spēj ne tikai strauji attīstīt savu gun spēku un pārdabiskās spējas, bet arī izstrādāt Faluņ. Faluņ var izstrādāt ļoti īsā laika periodā, un, tikko izveidojies, tas jau ir ļoti spēcīgs. Tas spēj pasargāt praktizētāju no novirzēm, kā arī no tādu cilvēku ietekmes, kuriem ir zems Sjiņsjin. Faluņgun principi radikāli atšķiras no tradicionālo pilnveidošanās metožu principiem. Tas ir tāpēc, ka pēc izveidošanās Faluņ nepārtraukti griežas pats ap savu asi, tas eksistē kā saprātīga būtne, kas nepārtraukti uzkrāj enerģiju praktizētāja vēdera lejasdaļā. Griežoties Faluņ automātiski uzsūc enerģiju no Visuma. Tā kā Faluņ griežas nepārtraukti, tiek sasniegts stāvoklis, kad “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”, tas nozīmē, ka, lai gan praktizētājs neizpilda vingrojumus nepārtraukti, Faluņ to nepārtraukti pilnveido. Kā jūs visi zināt, laicīgie cilvēki dienā strādā, bet naktī atpūšas. Tas ierobežo vingrojumiem atvēlēto laiku. Lai 24 stundas dienā nepārtraukti praktizētu, nepietiek tikai nemitīgi domāt par vingrojumu izpildi. Ne ar vienu citu metodi nevar sasniegt mērķi praktizēt 24 stundas diennaktī. Faluņ griežas nepārtraukti, un, kad tas griežas uz iekšpusi, tas absorbē lielu daudzumu cji (pirmatnējā enerģijas eksistences forma). Dienu un nakti Faluņ uzkrāj un transformē absorbēto cji visās savās daļās. Tas pārvērš cji par augsta līmeņa matēriju, visbeidzot, pārveidojot to praktizētāja ķermenī par gun, tas nozīmē – “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”. Faluņgun pilnveidošanās radikāli atšķiras no visām citām prakses sistēmām vai cjigun pilnveidošanās metodēm, kurās tiek izstrādāts daņ[2].

Raksturīga Faluņgun iezīme – tajā tiek izstrādāts un pilnveidots Faluņ, nevis daņ. Līdz pat šodienai visas sabiedrībā pazīstamās pilnveidošanās metodes, vienalga, no kādas skolas vai pilnveidošanās prakses tās nākušas, vai tās cēlušās no budisma vai daoisma, Budas vai Dao sistēmas, vai arī tās izplatās tautā – tās visas pilnveido daņ. Tāpat arī daudzi “sāndurvju” pilnveidošanās ceļi. Tās visas tiek sauktas par daņ metodes cjigun[3]. Pilnveidošanās, kuru praktizē mūki, mūķenes un daoisti, iet pa šo daņ veidošanas ceļu. Kad kādu no šiem cilvēkiem pēc nāves kremē, atklājas, ka tie izstrādājuši sarira[4], kas sastāv no cietas un skaistas matērijas, kuras sastāvu nevar noteikt pat ar modernas zinātniskas aparatūras palīdzību. Patiesībā tā ir augsti enerģētiska matērija, kas iegūta no citiem izplatījumiem – tā nenāk no mūsu dimensijas. Tas ir daņ. Tiem, kuri praktizē daņ metodes cjigun, ir ļoti grūti sasniegt Apskaidrību cilvēka dzīves laikā. Daudzi cilvēki, kas praktizējuši daņ metodes cjigun, ir mēģinājuši pacelt daņ, taču nav spējuši izcelt daņ caur Nivaņ pili[5], tādēļ nosmakuši. Daži cilvēki centušies apzināti izraisīt daņ eksploziju, taču viņu rīcībā nav bijušas piemērotas metodes, ar kuru palīdzību to paveikt. Mēdz būt šādi gadījumi: kad kāda cilvēka vectēvs nav pabeidzis pilnveidošanos, viņš savas dzīves nobeigumā izspļauj daņ un nodod to šā cilvēka tēvam; tēvs arī negūst panākumus pilnveidošanā, un savas dzīves beigās viņš izspļauj daņ un nodod to tālāk šim cilvēkam. Līdz pat šodienai šis cilvēks neko daudz nav sasniedzis. Tas patiešām ir grūti! Protams, pastāv daudzas ļoti labas pilnveidošanās metodes. Nav slikti, ja tu saņem no kāda īstenu mācību, bet diez vai tev ir cerības iemācīties kaut ko, kas pieder pie augsta līmeņa.

 
(2) Galvenās apziņas (Džujiši) pilnveidošana

Katram ir Galvenā apziņa (Džujiši). Darbība un domāšana parasti ir atkarīga no Galvenās apziņas (Džujiši). Bez Galvenās apziņas (Džujiši) cilvēkam ir vēl arī viena vai vairākas Zemapziņas (Fujiši) un no senčiem mantotā informācija. Zemapziņu (Fujiši) un Galveno apziņu (Džujiši) sauc vienā un tajā pašā vārdā, taču Zemapziņa (Fujiši) parasti ir spējīgāka un atrodas augstākā līmenī, to nespēj maldināt laicīgā sabiedrība, un tā spēj redzēt savu īpašo laika izplatījumu. Daudzas prakses metodes pilnveido Zemapziņu (Fujiši), līdz ar to fiziskais ķermenis un Galvenā apziņa (Džujiši) funkcionē tikai kā nesēji. Šo metožu praktizētāji parasti par to nemaz nezina un jūtas labi. Cilvēkam ir neiedomājami grūti, dzīvojot sabiedrībā, atteikties no praktiskiem labumiem, īpaši no lietām, kurām viņš pieķēries. Tādēļ daudzās pilnveidošanās metodēs tiek uzsvērts, ka praksei jānorit meditatīvā stāvoklī – dziļā meditācijā. Kad meditācijas laikā notiek transformācijas process, faktiski šā procesa gaitā Zemapziņa (Fujiši) citā sabiedrībā pārveidojas un paaugstinās. Kādu dienu Zemapziņa (Fujiši) pabeigs pilnveidošanos un aiznesīs sev līdzi tavu gun. Nekas nepaliks tavai Galvenajai apziņai (Džujiši) un ķermenim – pilnveidošanās dzīves garumā būs cietusi neveiksmi. Patiešām žēl! Dažiem plaši pazīstamiem cjigun meistariem piemīt dažādas spēcīgas pārdabiskās spējas, tie guvuši ievērību un cieņu, bet viņi nezina, ka patiesībā viņu pašu ķermenī gun nemaz neaug.

Mūsu Faluņgun pilnveido tieši Galveno apziņu (Džujiši); mēs garantējam – gun patiešām aug tavā ķermenī. Zemapziņa (Fujiši), protams, arī iegūs savu tiesu, tā arī paaugstināsies, bet tikai atrodoties zemāk par Galveno apziņu (Džujiši). Mūsu pilnveidošanās metodē stingri jāievēro Sjiņsjin kritēriji, lai varētu saglabāt savu Sjiņsjin vissarežģītākajos laicīgās dzīves apstākļos – gluži kā lotosa zieds, kas paceļas no dubļiem. Tad tu varēsi veiksmīgi pilnveidoties. Tādēļ Faluņgun ir nenovērtējams; tas ir tik vērtīgs tāpēc, ka tieši tu pats iegūsi gun. Taču tas ir arī samērā grūti. Grūtības rada tas, ka tavs izvēlētais ceļš norūdīs un pārbaudīs tevi vissarežģītākajā vidē.

Tā kā pilnveidošanās mērķis ir pilnveidot Galveno apziņu (Džujiši), tad, darot to, vienmēr jāvadās pēc Galvenās apziņas (Džujiši). Galvenā apziņa (Džujiši) pieņem lēmumus, tas nav jādara Zemapziņai (Fujiši). Citādi var pienākt diena, kad Zemapziņa (Fujiši) pabeigs savu pilnveidošanos augstā līmenī un paņems līdzi tavu gun, kamēr tavam ķermenim un Galvenajai apziņai (Džujiši) nepaliks nekas. Pilnveidojoties augstā līmenī, tavai Galvenajai apziņai (Džujiši) jāzina, ko tu dari, tā nedrīkst iesnausties. Tev skaidri jāapzinās, ka tu izpildi vingrojumus, pilnveidojies uz augšu un uzlabo savu Sjiņsjin – tikai tad tu visu kontrolēsi un varēsi iegūt gun. Dažreiz, kad esi izklaidīgs, tu vari kaut ko paveikt, nemaz nezinot, kā tas ticis izdarīts. Patiesībā to paveikusi tava Zemapziņa (Fujiši), tevi vadījusi Zemapziņa (Fujiši). Ja, sēžot meditācijā, tu atver acis un ieraugi, ka tev pretī atrodas vēl viens “tu”, tad tā ir tava Zemapziņa (Fujiši). Ja tu sēdi meditācijā ar seju pret Ziemeļiem, bet pēkšņi pamani, ka pats atrodies Ziemeļu pusē, tad nebeidz brīnīties: “Kā esmu varējis iziet ārā?” – tas esi tu pats, kas izgājis laukā. Tas, kurš sēž šeit, ir tavs fiziskais ķermenis un Zemapziņa (Fujiši). Šo atšķirību var pamanīt.

Izpildot Faluņgun vingrojumus, tu nedrīksti pilnībā zaudēt sevis apzināšanos. Ja zaudēsi, tad tas vairs nebūs Dižais Faluņgun pilnveidošanās ceļš. Izpildot vingrojumus, tavai apziņai jābūt skaidrai. Kad prakses laikā Galvenā apziņa (Džujiši) ir stipra, nebūs iespējamas nekādas novirzes, nekas tev patiešām nespēs kaitēt. Ja tava Galvenā apziņa (Džujiši) ir vāja, tad kaut kas var ieiet tavā ķermenī.

 
(3) Izpildot vingrojumus, nav jāievēro ne noteikts virziens, ne laiks

Daudzās pilnveidošanās metodēs tiek pievērsta uzmanība tam, kādā laikā un kādā virzienā vislabāk izpildīt vingrojumus. Mēs nepievēršam tam uzmanību. Faluņgun pilnveidošanās noris saskaņā ar Visuma būtību un Visuma evolūcijas principiem. Tādējādi virzienam un laikam nav nozīmes. Izpildot vingrojumus, patiesībā mēs esam novietoti uz Faluņ, kurš ir vispusīgs un vienmēr griežas. Mūsu Faluņ ir saskaņots ar Visumu. Visums atrodas kustībā, Piena ceļš atrodas kustībā, deviņas planētas griežas ap Sauli, un Zeme griežas ap savu asi. Kurā pusē ir Ziemeļi, Austrumi, Dienvidi vai Rietumi? Šos virzienus ir izdomājuši Zemes cilvēki. Tādējādi, lai pret kādu pusi ar seju tu nostātos, tu atrodies vienlaicīgi pavērsies ar seju pret visām debespusēm.

Daži cilvēki apgalvo, ka vislabāk vingrojumus izpildīt pusnaktī, kamēr citi par vislabāko uzskata pusdienlaiku vai kādu citu laiku. Mēs nepiegriežam tam vērību, jo Faluņ pilnveido tevi arī tad, kad tu neizpildi vingrojumus. Faluņ palīdz tev pilnveidoties katru brīdi –“Likums attīra un pilnveido praktizētāju”. Daņ metodes cjigun cilvēkam attīsta daņ; Faluņgun – Likums pilnveido cilvēku. Ja tev laika ir vairāk, izpildi vingrojumus vairāk, ja tev laika pietrūkst, izpildi tos mazāk. Tas ir diezgan ērti.

 

4. Dvēseles un ķermeņa pilnveidošana

Faluņgun pilnveido gan dvēseli, gan ķermeni. Izpildot vingrinājumus, pirmkārt, izmainās cilvēka paša ķermenis (Beņti – īstenais, sākotnējais ķermenis). Arī paša ķermeni nevar atmest. Galvenā apziņa (Džujiši) saplūst ar fizisko ķermeni, tādējādi sasniedzot pilnību kopumā.

 

(1) Izmaiņas cilvēka fiziskajā ķermenī

Cilvēka ķermenis sastāv no muskuļiem, asinīm un kauliem ar dažādām molekulārām struktūrām un komponentiem. Pilnveidojoties cilvēka ķermeņa molekulārais sastāvs pārvēršas par augsti enerģētisku matēriju. Cilvēka ķermenis vairs nesastāv no tā sākotnējās matērijas, jo tā mainījusi savas pamatīpašības. Praktizētāji dzīvo un pilnveidojas laicīgo ļaužu vidū, viņi nedrīkst izjaukt pastāvošo lietu kārtību cilvēku sabiedrībā. Tādējādi šādas pārmaiņas skar tikai ķermeņa molekulāro struktūru, bet ne secību, kādā molekulas izkārtotas; tas maina tikai molekulu sākotnējo sastāvu. Muskuļi cilvēka ķermenī ir mīksti, kauli joprojām cieti, asinis aizvien vēl šķidras. Ja iegriež ar nazi – asiņo. Saskaņā ar ķīniešu teoriju par “pieciem elementiem”(Vusjin) itin viss sastāv no metāla, koka, ūdens, uguns un zemes. Cilvēka ķermenis nav izņēmums. No brīža, kad praktizētāja ķermenī notikušas šādas pārmaiņas, kā rezultātā augsti enerģētiska matērija nomainījusi sākotnējo molekulu sastāvu, cilvēka ķermenis vairs nesastāv no šīs sākotnējās matērijas. Lūk, ko nozīmē jēdziens “pārsniegt piecus elementus”.

Visievērojamākā iezīme dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas praksē ir tā, ka, praktizējot pēc šīs metodes, pagarinās cilvēka dzīve un palēninās novecošana. Arī mūsu Faluņgun satur šādu vērā ņemamu iezīmi. Mūsu Faluņgun darbojas šādi: tas pamatā izmaina ķermeņa molekulāro sastāvu, uzkrāj savākto augsti enerģētisko matēriju katrā šūnā un, visbeidzot, ļauj šai augsti enerģētiskajai matērijai aizstāt šūnaudu komponentus. Metabolisms tiek pārtraukts. Cilvēks tādējādi pārsniedz piecus elementus, viņa ķermenis tagad sastāv no citas dimensijas matērijas. Šis cilvēks paliks mūžīgi jauns, jo to vairs neierobežo mūsu izplatījuma telpas laiks.

Vēsturē pazīstami daudzi augsta līmeņa mūki, kas dzīvojuši ļoti garu mūžu. Arī tagad pa ielām staigā cilvēki, kuri ir vairākus simtus gadus veci, tikai nav iespējams noteikt, kuri tie ir. Tu nespēj viņus atšķirt, jo viņi izskatās ļoti jauni un ģērbjas tāpat kā parastie cilvēki. Cilvēku dzīvei nav jābūt tik īsai, kāda tā ir tagad. Raugoties no mūsdienu zinātnes viedokļa, cilvēki var nodzīvot vairāk nekā divsimt gadu. Runājot par rekordiem, Anglijā reiz dzīvojis cilvēks, vārdā Femkačs, kurš bijis 207 gadus vecs. Mitsu Taira no Japānas nodzīvojis līdz 242 gadu vecumam. Tan dinastijas laikā Ķīnā bijis kāds mūks, vārdā Hui Džao, kurš nodzīvojis līdz 290 gadu vecumam. Saskaņā ar Fudzjaņas provinces[6] Jun Tai hronikām Čeņ Dzjuņs dzimis Džun He laika pirmajā gadā (881. g. m. ē.), Tan dinastijas imperatora Sji Dzuna valdīšanas laikā. Viņš miris 1324. gadā, Juaņ dinastijas Tai Din laikā, nodzīvojot 443 gadus. Tie visi ir sen pagājušu dienu fakti, taču tos var pārbaudīt – tās nav pasakas. Pateicoties pilnveidošanai, mūsu Faluņgun praktizētājiem ievērojami izlīdzinās krunkas sejā, tā iegūst veselīgu sārtumu. Viņi sajūt vieglumu visā ķermenī un ne drusciņ nenogurst staigājot vai strādājot. Tā ir visai izplatīta parādība. Es pats pilnveidojos desmitiem gadu, un šā iemesla pēc citi apgalvo, ka kopš 20 gadu vecuma mana seja nav mainījusies. Mūsu Faluņgun satur daudz ko ļoti spēcīgu ķermeņa pilnveidošanai. Faluņgun praktizētāji atšķiras no citiem sava vecuma cilvēkiem – viņu izskats neatbilst viņu patiesajam vecumam. Un tā – galvenās dvēseles un ķermeņa pilnveidošanās iezīmes ir mūža ilguma pagarināšanās, nenovecošana un iespēja paildzināt cilvēka dzīvi.

 

(2) Faluņ Debesu loks

Mūsu ķermenis ir mazs Visums. Enerģijas cirkulāciju cilvēka ķermenī sauc par mazā Visuma cirkulāciju vai Debesu loka cirkulāciju. Runājot par līmeņiem, divu kanālu Žeņ un Du[7] savienojums ir tikai virspusējs Debesu loks. Tas neko nedod cilvēka ķermeņa pilnveidošanai. Īstais Mazais Debesu loks cirkulē cilvēka ķermenī no Nivaņ pils līdz Daņtiaņ. Pateicoties iekšējai cirkulācijai, visi kanāli cilvēka ķermenī atveras un paplašinās no iekšpuses uz ārpusi. Mūsu Faluņgun tiek runāts par visu kanālu vienlaicīgu atvēršanu jau pašā sākumā.

Lielais Debesu loks virzās pa astoņiem Ekstra meridiāniem[8], tas apjož visu cilvēka ķermeni, veidojot pilnu apli. Ja Lielais Debesu loks ir atvērts, tas var novest cilvēku stāvoklī, kad viņš spēj pacelties gaisā. Tas Daņ pilnveidošanās svētajos rakstos tiek pieminēts kā “gaišā dienas laikā pacelties gaisā”. Tomēr kāda tava ķermeņa daļa bieži tiek noslēgta, lai tu nevarētu lidot. Vēl parādīsies šāds stāvoklis – tu staigāsi ātri un bez piepūles un, kāpjot kalnā, sajutīsi, it kā kāds tevi no mugurpuses pastumtu. Lielā Debesu loka atvēršanās atnesīs arī kādu no pārdabiskām spējām. Dažādu ķermeņa orgānu cji iegūst spēju pārvietoties. Cji no sirds pārvietosies uz kuņģi, un cji no kuņģa nonāks zarnās, lūk tā. Kad cilvēka gun spēks pieaudzis, ja to izlaiž no ķermeņa, tas kļūst par pārdabisku spēju – telekinēzi. Šāda veida Debesu loks vēl tiek saukts par Meridiānu Debesu loku vai par Debesu un Zemes Debesu loku. Taču tā cirkulācija vēl nevar pārveidot ķermeni. Ir vēl nepieciešams ar to saistīts Debesu loks, saukts par Robežas Debesu loku. Robežas Debesu loks cirkulē šādi: tas sākas no Huijiņ punkta[9] vai Baihui punkta[10] un virzās pa jiņ un jan[11] robežu gar ķermeņa sāniem.

Faluņgun Debesu loks ir daudz lielāks nekā astoņu Ekstra meridiānu kustība, kas tiek pieminēta parastās pilnveidošanās metodēs. Tā ir visu krustu šķērsu, viscaur cilvēka ķermenī izvietoto kanālu kustība. Visus kanālus cilvēka ķermenī nepieciešams uzreiz pilnībā atvērt, tiem jācirkulē vienlaicīgi. Tas viss mūsu Faluņgun jau ir iestiprināts, tādēļ tev nav nepieciešams speciāli to vadīt ar domām. Tā darīt ir nepareizi. Lekciju kursa laikā es tava ķermeņa ārpusē uzstādīju enerģētiskos mehānismus, tie automātiski cirkulē. Enerģētiskie mehānismi ir kaut kas unikāls, kas pieder pie augsta līmeņa pilnveidošanās, tie ir daļa no mūsu automātiskās prakses. Tāpat kā Faluņ tie rotē nepārtraukti, iekustinot visus iekšējos kanālus. Pat ja tu nekad neesi nodarbojies ar Debesu loku, šie kanāli faktiski jau visi reizē cirkulē dziļi ķermeņa iekšpusē un ārpusē. Mēs izpildām vingrojumus, lai stiprinātu enerģētiskos mehānismus (Cjidzji) ķermeņa ārpusē.

 
(3) Kanālu atvēršana

Kanālu atvēršanas mērķis ir ļaut enerģijai cirkulēt un pārveidot šūnu molekulāro sastāvu, pārvēršot to par augsti enerģētisku matēriju. Kanāli nepraktizētāju ķermenī ir nosprostoti un šauri. Praktizētājam kanāli pamazām kļūst gaišāki, un nosprostotās vietas attīrās. Tiem, kuri jau sen praktizē, kanāli paplašinās, pilnveidojoties uz augstiem līmeņiem, tie kļūst aizvien platāki. Dažiem cilvēkiem kanāli ir pirksta platumā. Tomēr kanālu atvēršana pati par sevi neatspoguļo ne cilvēka pilnveidošanās līmeni, ne arī viņa gun augstumu. Izpildot vingrojumus, kanāli kļūs aizvien gaišāki un plašāki, lai visbeidzot apvienotos vienā lielā veselā. Kopš šā mirkļa cilvēkam vairs nav ne kanālu, ne akupunktūras punktu. Tomēr šāds stāvoklis nenozīmē, ka cilvēks jau sasniedzis Dao. Tā ir tikai viena no sasniegto līmeņu izpausmēm Faluņgun pilnveidošanās procesā. Šādas stadijas sasniegšana norāda, ka cilvēks ir nonācis līdz Laicīgā Likuma (Šidzjaņfa) pilnveidošanās beigu posmam. Vienlaikus radīsies stāvoklis, kas labi pamanāms cilvēka ārienē – “Trīs ziedi virs galvvidus” (Saņhua dzjudin). Gun stabs būs samērā augsts, un attīstīsies daudzas pārdabiskās spējas, kurām katrai būs sava forma un veids. Virs galvvidus parādās trīs ziedi – viens no tiem līdzinās krizantēmai, otrs lotosam. Trīs ziedi griežas katrs ap savu asi, vienlaicīgi rotējot pa apli. Katram ziedam ir ārkārtīgi augsts stabs, kura virsotne iesniedzas debesīs. Šie trīs stabi griežas līdz ar ziediem. Cilvēks sajutīs, ka viņa galva kļūst smaga. Šajā brīdī viņš būs tikai spēris pēdējo pilnveidošanās soli Laicīgajā Likumā (Šidzjaņfa).

 
5. Doma

Faluņgun pilnveidošanā netiek pielietotas domas. Cilvēka domas pašas par sevi neko nespēj paveikt, taču ar tām var noraidīt komandas. Patiesībā darbību veic pārdabiskās spējas, kurām piemīt domājošas būtnes saprāts, tās spēj domāt un uztvert smadzeņu raidītos signālus. Tomēr daudziem cilvēkiem, pārsvarā no cjigun aprindām, šajā sakarā ir atšķirīgi uzskati. Viņi uzskata, ka domas spēj daudz ko paveikt. Daži apgalvo, ka ar domu palīdzību var attīstīt pārdabiskās spējas, atvērt Trešo aci, ārstēt slimības, veikt telekinēzi utt. Tā ir kļūdaina izpratne. Zemākajos līmeņos laicīgie cilvēki lieto domas, lai vadītu savus maņu orgānus un četrus locekļus. Augstākos līmeņos arī praktizētāja domas paaugstinās līmenī un pārvalda pārdabiskās spējas. Citiem vārdiem sakot, domas vada pārdabiskās spējas. Tādi ir mūsu uzskati attiecībā uz domām. Dažreiz mēs redzam, ka cjigun meistari nodarbojas ar ārstēšanu. Pirms vēl meistars ir pirkstu pakustinājis, pacients jau sajūt, ka viņam kļūst labāk, un viņš iedomājas, ka tas paveikts ar meistara domām. Patiesībā meistars ir atbrīvojis kādu no pārdabiskajām spējām, un ar tās palīdzību viņš ārstē vai paveic ko citu. Tā kā pārdabiskās spējas darbojas citā laika telpā, laicīgie ļaudis tās nespēj saskatīt. Tie, kam nav īstas skaidrības šajā jautājumā, uzskata, ka ārstēšana notiek ar domu palīdzību. Daži cilvēki tic, ka ar domām var ārstēt slimības – viņi tikuši maldināti. Šim jautājumam jābūt skaidram.

Cilvēka domas ir informācijas veids, enerģijas veids, tās ir materiālas eksistences forma. Kad cilvēks domā, viņa smadzenes izstrādā frekvenci. Dažreiz ļoti iedarbīga ir mantras skandēšana. Kāpēc? Tāpēc, ka Visumam ir pašam sava vibrāciju frekvence, un efekts tiek sasniegts, kad tava mantras frekvence sakrīt ar Visuma frekvenci. Protams, tikai ar labestīgas dabas informāciju var panākt vēlamo efektu, jo ļaunums Visumā nedrīkst pastāvēt. Domas ir noteikts domāšanas veids. Augsta līmeņa cjigun lielmeistara Likuma ķermeņus kontrolē un vada viņa galvenā ķermeņa domas. Likuma ķermenim piemīt arī pašam sava domāšana un spēja patstāvīgi risināt problēmas un paveikt uzdevumus, tas ir pilnībā patstāvīgs. Vienlaicīgi Likuma ķermenis var zināt cjigun meistara galvenā ķermeņa domas un rīkoties saskaņā ar tām. Piemēram, ja cjigun meistars vēlas izārstēt kāda cilvēka slimību, to paveiks viņa Likuma ķermenis. Bez šādas domas tas neko nedarīs. Kad Likuma ķermenis ierauga kādu labu lietu, ko padarīt, tas paveiks to pēc paša iniciatīvas. Daži meistari nav sasnieguši Apskaidrību, un ir lietas, kuras tie vēl nezina, bet viņu Likuma ķermenis par tām jau zina.

Domām ir arī cita nozīme – tā dēvētā iedvesma. Iedvesma nerodas no Galvenās apziņas (Džujiši). Galvenās apziņas (Džujiši) zināšanas ir ļoti ierobežotas. Ja ir vēlēšanās radīt ko tādu, kā vēl nav mūsu sabiedrībā, tad nevar balstīties tikai uz Galveno apziņu (Džujiši). Iedvesma rodas no Zemapziņas (Fujiši). Kad daži cilvēki, iegrimuši radošā darbā vai kādā zinātniskā pētījumā, pēkšņi netiek ne no vietas, pēc nogurdinošas smadzeņu piepūles viņi atliek darāmo sānis un mirkli atpūšas vai iziet ārā pastaigāties. Tad pēkšņi, bez kādas domāšanas, rodas iedvesma. Viņi nekavējoties steidzas visu pierakstīt, tādējādi kaut ko radot. Tas ir tādēļ, ka tad, kad Galvenā apziņa (Džujiši) ir stipra, tā kontrolē smadzeņu darbību tā, ka, neskatoties uz visām pūlēm, nekas tajā nespēj iespraukties. Kad Galvenā apziņa (Džujiši) atslābinās, Zemapziņa (Fujiši) sāk darboties un kontrolēt smadzenes. Zemapziņa (Fujiši) spēj radīt jaunas lietas, jo tā pieder pie citas dimensijas un nav vadāma no mūsu dimensijas. Tomēr Zemapziņa (Fujiši) nedrīkst pārsniegt vai ietekmēt laicīgu cilvēku sabiedrības dzīvi; tai nav atļauts iejaukties sabiedrības attīstības procesā.

Iedvesma nāk no diviem avotiem. Viens no tiem ir Zemapziņa (Fujiši). Zemapziņu (Fujiši) šī pasaule nespēj maldināt, tādēļ tā var radīt iedvesmu. Otrs avots ir ļaušanās augsta līmeņa būtņu vadībai un rīkojumiem. Kad to vada augsta līmeņa būtnes, cilvēka apziņa paplašinās, un viņš spēj radīt pārlaicīgas lietas. Visas sabiedrības un Visuma attīstība vadās pēc noteiktiem likumiem. Nekas nenotiek nejauši.

 

6. Faluņgun pilnveidošanās līmeņi
(1) Pilnveidošanās augstos līmeņos

Tā kā Faluņgun pilnveidošanās norisinās augstos līmeņos, tad arī gun attīstās ļoti strauji. Dižens pilnveidošanās ceļš ir ārkārtīgi vienkāršs un viegls. Faluņgun nav daudz kustību, taču, raugoties plašāk, tas regulē visus ķermeņa aspektus, arī vēl daudz ko citu, kas radīsies ķermenī. Ja vien Sjiņsjin paaugstināsies, pieaugs arī gun. Nav nepieciešams speciāli pūlēties, pielietot kādu metodi vai uzstādīt “trijkāji” un “kurtuvi”, savākt ārstnieciskos augus un kausēt daņ, pievienot noteiktu daudzumu uguns un savākt noteiktu daudzumu ārstniecisko augu. Paļaujoties tikai uz domām, tas var būt diezgan sarežģīti, viegli var kļūdīties. Šeit mēs nodrošinām visērtāko un vislabāko pilnveidošanās ceļu, tomēr arī visgrūtāko. Lai praktizētājs varētu sasniegt Piena Baltā ķermeņa stāvokli, izmantojot citas metodes, būtu nepieciešami vairāki desmiti gadu vai pat vēl vairāk. Mēs ļausim tev sasniegt šo stāvokli nekavējoties. Pirms vēl tu to sajutīsi, šis stāvoklis var būt jau pagājis. Tas var ilgt tikai dažas stundas. Pienāks kāda diena, kurā tu jutīsies ļoti jūtīgs, bet jau pēc brīža tu vairs tik jūtīgs nebūsi. Faktiski, tu tikko būsi šķērsojis nozīmīgu līmeni.

 
(2) Gun izpausme

Pēc tam, kad Faluņgun praktizētāju fiziskais ķermenis būs noregulēts, viņi sasniegs stāvokli, kāds nepieciešams Dafa[12] pilnveidošanās praksei – Piena Baltā ķermeņa stāvokli. Gun var sākt attīstīties tikai pēc tam, kad šāds stāvoklis ir sasniegts. Cilvēki ar augsta līmeņa Trešo aci var redzēt, ka gun veidojas uz praktizētāja ādas virsmas un pēc tam uzsūcas viņa ķermenī. Šis gun veidošanās un absorbēšanās process atkārtojas līmeni pēc līmeņa, dažreiz ļoti strauji. Tas ir pirmās kārtas gun. Pēc pirmās kārtas gun parādīšanās praktizētāja ķermenis vairs nav tāds kā agrāk. Sasniedzis Piena Baltā ķermeņa stāvokli, praktizētājs nekad vairs neslimos. Sāpes, kas dažkārt var šur tur parādīties, vai diskomforts kādā ķermeņa daļā nav slimības, bet tas var izskatīties stipri līdzīgi – to iemesls ir karma. Pēc otrās kārtas gun attīstīšanās cilvēka ķermenī esošās būtnes, kas apveltītas ar prāta spējām, izaugs ļoti lielas, tās spēs pārvietoties un sarunāties. Reizēm tās izklīst, reizēm savācas vienkopus. Viņas spēj sarunāties savā starpā. Liels daudzums enerģijas ir savākts šajās ar prāta spējām apveltītajās būtnēs, un šī enerģija tiek izmantota, lai pārveidotu cilvēka ķermeni (Beņti).

Kad Faluņgun pilnveidošanās ir sasniegusi noteiktu, augstāku līmeni, viscaur praktizētāja ķermenī var parādīties Pilnveidotie mazuļi (Jinhai). Tie ir draiski, labsirdīgi, tiem patīk jautri rotaļāties. Izveidojas arī cita veida ķermenis – Nemirstīgais mazulis (Juaņjin). Tas sēž lotosa zieda tronī, kas izskatās ļoti skaisti. Pilnveidošanās ceļā izstrādātais Nemirstīgais mazulis (Juaņjin) rodas, saplūstot cilvēka ķermenī jiņ un jan. Gan sieviešu, gan vīriešu kārtas praktizētāji spēj radīt Nemirstīgo mazuli (Juaņjin). Sākumā Nemirstīgais mazulis (Juaņjin) ir pavisam sīciņš. Pakāpeniski tas aug lielāks un visbeidzot sasniedz praktizētāja ķermeņa apmērus. Pēc izskata tas ir tieši tāds kā pats praktizētājs un atrodas viņa ķermenī. Kad cilvēks ar pārdabiskām spējām uzlūkos šādu praktizētāju, viņš sacīs, ka tam ir divi ķermeņi. Faktiski šis cilvēks ir pilnveidojis savu Īsteno ķermeni. Pilnveidojoties var attīstīties arī daudzi Likuma ķermeņi. Vārdu sakot, visas pārdabiskās spējas, kas var attīstīties Visumā, var tikt pilnveidotas arī Faluņgun; arī tās pārdabiskās spējas, kas var attīstīties, pilnveidojoties pēc citām metodēm, visas ir iekļautas Faluņgun.

 
(3) Pilnveidošanās Pārlaicīgajā Likumā (Čušidzjaņfa)

IIzpildot Faluņgun vingrojumus, kanāli praktizētāja ķermenī kļūst aizvien plašāki un plašāki, tie savienojas, lai kļūtu par vienu veselu. Tas nozīmē, ka cilvēks ir pilnveidojies līdz stāvoklim, kad vairs nepastāv ne kanāli, ne akupunktūras punkti; vai arī otrādi – kanāli un akupunktūras punkti ir visur. Taču tas vēl nenozīmē, ka cilvēks jau sasniedzis Dao – tā ir tikai viena no izpausmēm Faluņgun pilnveidošanās procesā, un tā atspoguļo tikai vienu līmeni. Kad šī stadija sasniegta, cilvēks ir pabeidzis pilnveidošanos pēc Laicīgā Likuma (Šidzjaņfa). Viņa izstrādātais gun jau ir ļoti spēcīgs, un tas ieguvis noteiktu formu. Arī cilvēka gun stabs būs patiešām augsts, un virs galvvidus tam parādīsies Trīs ziedi. Šajā laikā cilvēks ir tikai spēris pēdējo soli Laicīgā Likuma (Šidzjaņfa) pilnveidošanā.

Kad tiks sperts nākamais solis uz priekšu, nekas vairs netiks atstāts. Visas cilvēka pārdabiskās spējas tiks iespiestas ķermeņa dziļākajā telpā. Cilvēks ieies Tīri Baltā ķermeņa stāvoklī, kad ķermenis ir kļuvis caurspīdīgs. Līdz ar nākamo soli uz priekšu cilvēks uzsāks pilnveidošanos Pārlaicīgajā Likumā (Čušidzjaņfa), kas vēl pazīstama kā Budas ķermeņa pilnveidošana. Pārdabiskās spējas, kas attīstījušās šajā stadijā, pieder pie dievišķā spēka kategorijas. Šajā laikā praktizētāja spēks ir neierobežots, tas būs kļuvis neiedomājami varens. Sasniedzot vēl augstākus līmeņus, viņš pilnveidosies, lai kļūtu par diženu Apskaidrotu būtni. Tas viss ir atkarīgs no tā, kā tiks pilnveidots Sjiņsjin. Kāds līmenis tiks sasniegts pilnveidojoties, tāds būs arī Sasnieguma statuss. Pārliecināti praktizētāji atrod ortodoksālu pilnveidošanās ceļu un iegūst Īsteno sasniegumu – tā ir Pilnība.

 
 

[1] Taidzji — Dao sistēmas simbols, Rietumos plašāk pazīstams kā jiņ–jan simbols.
[2] Daņ — enerģijas sakopojums, kas veidojas dažu praktizētāju ķermenī iekšējās alķīmijas rezultātā; ārējā alķīmijā tas tiek pieminēts kā Nemirstības eliksīrs.
[3] Daņ metodes cjigun — cjigun skolas, kurās tiek pilnveidots daņ.
[4] Sarira — tas, kas paliek pāri pēc atsevišķu praktizētāju kremēšanas
[5] Nivaņ pils — Dao sistēmā lietots apzīmējums čiekurveidīgajam dziedzerim, epifīzei.
[6] Fudzjaņas province — atrodas Ķīnas dienvidaustrumos.
[7] Žeņ un Du — Du kanāls vai “Galvenā dzīsla” sākas iegurņa dobumā un ceļas augšup pa muguras vidusdaļu. Žeņ kanāls vai “Uztveres dzīsla” virzās uz augšu pa ķermeņa priekšpuses vidusdaļu.
[8] Astoņi Ekstra meridiāni — meridiāni, kas Ķīnas medicīnā eksistē papildus divpadsmit Pastāvīgajiem meridiāniem. Vairums no astoņiem Ekstra meridiāniem krustojas ar divpadsmit Pastāvīgo meridiānu akupunktūras punktiem, tādēļ tos nevar uzskatīt par patstāvīgiem vai svarīgākajiem meridiāniem.
[9] Huijiņ punkts — akupunktūras punkts kājstarpes centrā.
[10] Baihui punkts — akupunktūras punkts galvvidū.
[11] Jiņ un jan — Dao sistēma turas pie uzskata, ka viss sastāv no pretējiem spēkiem jiņ un jan, kas katrs pats par sevi ir neatkārtojams, bet tomēr tie ir savstarpēji atkarīgi. Piemēram, jiņ – sievišķais, jan – vīrišķais, ķermeņa priekšpuse – jiņ, mugurpuse – jan.
[12] Dafa — “Dižais Ceļš” vai “Dižais Likums”. Faluņ Dafa ir saīsināts nosaukums no “Dižais Faluņ Pilnveidošanās Ceļš”.

Faluņgun saturs I nodaļa III nodaļa