Faluтgun saturs Flg saturs I nodaпa

Par Dafa

(Luņjui)

 

Dafa ir Radītāja viedums. Tas ir Debesu un Zemes radīšanas un Visuma veidošanas pamats. Tas aptver it visu, no galēji mikroskopiskā līdz bezgalīgi milzīgam, atšķirīgi izpaužoties dažādos Debesu ķermeņu līmeņos. No vismikroskopiskākā Debesu ķermenī, līdz parādās pašas sīkākās daļiņas, caur neizmērojamiem un neskaitāmiem mazu līdz lielu daļiņu slāņu slāņiem, līdz pat virspusējiem slāņiem, kurus iepazinusi cilvēce – atomiem, molekulām, planētām un galaktikām –, un pat vēl lielākiem, dažādu izmēru daļiņas veido dažādu izmēru dzīvības, kā arī dažādu izmēru pasaules, kas izkaisītas viscaur Visuma Debesu ķermeņos. Dzīvības uz atšķirīgu līmeņu daļiņām redz lielāka līmeņa daļiņas – kā zvaigznes savās debesīs, un tā ir katrā līmenī. Dzīvībām katrā Visuma līmenī – tas tā turpinās bezgalīgi. Dafa radīja arī laiku un telpu, daudzās dzīvības formas un visu, kas pastāv; tas aptver it visu, neko neizlaižot. Tās ir Dafa īpašības “Džeņ Šaņ Žeņ”[1] konkrētas izpausmes atšķirīgos līmeņos.

Lai arī cik attīstīti būtu cilvēces izmantotie līdzekļi izplatījuma pētīšanai un dzīvības izzināšanai, tie spēj ielūkoties tikai zema līmeņa Visuma telpas daļā, kurā mīt cilvēce. Aizvēsturiskos cilvēces periodos daudzās civilizācijās tika pētīti citi debesu ķermeņi. Taču, lai arī cik augstu un tālu viņi būtu lidojuši, viņiem neizdevās izkļūt ārpus telpas, kurā mīt cilvēce. Cilvēce nekad nespēs patiešām uzzināt Visuma reālās izpausmes. Ja cilvēks vēlas izzināt Visuma, laika telpas un cilvēka ķermeņa noslēpumus, tam jāpilnveidojas taisnā Likumā, jāsasniedz patiesa Apskaidrība un jāpaaugstina savs esamības līmenis. Pilnveidošanās gaitā paaugstināsies arī cilvēka tikumība, un, kad viņš spēs atšķirt patiesi labestīgo no ļaunā, labo no sliktā un pārsniegs cilvēces līmeni, tikai tad viņš ieraudzīs reālo Visumu un nonāks saskarsmē ar to, kā arī dažādu telpu un atšķirīgu līmeņu dzīvībām.

Cilvēces pētījumus virza sacensība tehnoloģiju jomā, par ieganstu minot dzīves apstākļu uzlabošanu. Lielākoties tas notiek tāpēc, ka cilvēki noraida dievišķo un nevēlas ievērot cilvēces morālās pašdisciplīnas normas. Šā iemesla dēļ daudzkārt tika iznīcinātas civilizācijas, kas bija radušās aizvēsturiskos cilvēces periodos. Pētījumi aprobežojas tikai ar materiālo pasauli, un metodes ir tādas, ka priekšmets tiek pētīts tikai tad, kad tas jau ir atpazīts. Tikmēr parādības, kas cilvēces telpā nav taustāmas vai redzamas, taču ir objektīvi pastāvošas un patiešām spējīgas atspoguļoties cilvēces realitātē, – tādas kā garīgums, ticība, dieva vārdi un dievišķie brīnumi –, cilvēki nekad neuzdrošinās skart, jo novērsušies no dievišķā.

Ja vien cilvēce, balstoties uz tikumības pamatiem, spēs paaugstināt cilvēku uzvedību un uzskatus, cilvēku sabiedrības civilizācija spēs pastāvēt ilgi un dievišķie brīnumi atkal parādīsies cilvēku sabiedrībā. Pagātnē cilvēku sabiedrībās daudzkārt bija radušās pa pusei dievu, pa pusei cilvēku kultūras. Tas palīdzēja cilvēcei paaugstināt īsteno sapratni par dzīvību un Visumu. Ja cilvēce spēs izrādīt pienācīgu godbijību un cieņu Dafa izpausmēm šajā pasaulē, tas nesīs cilvēkiem, nācijām vai valstīm svētību un godu. Debesu ķermeņi, Visums, dzīvības un it viss pastāvošais ir Visuma Dafa radīts. Dzīvības, kas novēršas no Dafa, ir patiešām samaitātas. Laicīgie ļaudis, kas spēj atbilst Dafa, ir patiešām labi cilvēki un tiks svētīti ar ilgu mūžu un laimi. Ja, būdams cilvēks, kas pilnveidojas, tu saplūdīsi ar Dafa, tad tu arī būsi tas, kurš sasniedzis Dao – dievišķa būtne.

Li Hundži
2015. gada 24. maijā

 
 

Ķermeņa kustības ir papildlīdzeklis, lai pašpilnveidošanās ceļā sasniegtu pilnību.

Li Hundži
1996. gada 3. novembris

 
 

[1] Džeņ Šaņ ŽeņDžeņ nozīmē īstenība, patiesība, īsts, patiesīgums; Šaņ – labestība, līdzjūtība, labsirdība, laipnība; Žeņ – pacietība, iecietība, atturība, izturība, savaldīšanās.

Faluтgun saturs Flg saturs I nodaпa