Faluņgun saturs pielikumi 
Terminu vārdnīca
 

Arhats – apskaidrotais ar Budas sistēmas statusu, kas pārsniedz Trīs Sfēras, bet ir zemāks par Bodhisatvu.

Astoņi Ekstra meridiāni – meridiāni, kas Ķīnas medicīnā eksistē papildus divpadsmit Pastāvīgajiem meridiāniem. Vairums no astoņiem Ekstra meridiāniem krustojas ar divpadsmit Pastāvīgo meridiānu akupunktūras punktiem, tādēļ tos nevar uzskatīt par patstāvīgiem vai svarīgākajiem meridiāniem.

Baihui punkts – akupunktūras punkts galvvidū.

Bodhisatva – apskaidrota būtne ar Sasnieguma statusu Budas sistēmā, kas ir augstāka par Arhatu, bet zemāka par Tathagatu.

Budas sistēmas un Dao sistēmas jēdzieni – respektīvi, “Faluņ ” un “Debesu loks”.

Budisma kopotie raksti (Tripitaka) – pazīstami arī kā Pali svētie raksti. Tas ir tekstu sakopojums pirmatnējā Pali valodā, kas izveidots uz Teravada budisma doktrīnu bāzes. Šīs trīs daļas sastāv no Budas mācības, klostera kodeksa un īpašām filosofiskām tēzēm.

Cao Cao – Trīs Karaļvalstu perioda imperators (220.– 265. g.m.ē.).

Ci Hai – autoritatīvas ķīniešu vārdnīcas nosaukums.

Cji – ķīnieši to uzskata par sava veida substanci – enerģiju, kas ķermenī un apkārtējā vidē var izpausties dažādās formās. Bieži tiek tulkota kā “dzīvības enerģija”, no šīs cji atkarīgs cilvēka veselības stāvoklis. Otru jēdzienu “cji” apzīmē ar citu ķīnzīmi, taču izruna tam ir tāda pati.

Cjigun – noteiktu cilvēka pilnveidošanas sistēmu kopējais nosaukums. Pēdējo desmitu gadu laikā cjigun Ķīnā ieguvis nedzirdētu popularitāti.

Dafa – “Dižais Ceļš” vai “Dižais Likums”. Faluņ Dafa ir saīsināts nosaukums no “Dižais Faluņ Pilnveidošanās Ceļš”.

Daņ – enerģijas sakopojums, kas veidojas dažu praktizētāju ķermenī iekšējās alķīmijas rezultātā; ārējā alķīmijā tas tiek pieminēts kā Nemirstības eliksīrs.

Daņ metodes cjigun – cjigun skolas, kurās tiek pilnveidots daņ.

Daņ pilnveidošanas svētie raksti (Daņ Dzjin), Daoistu svētie raksti (Dao Dzan) – seni, klasiski Ķīnas daoistu teksti praktiskai pilnveidošanai.

Daņtiaņ – “daņ lauks”, kas atrodas vēdera lejasdaļā.

Dao – “Ceļš”; šo jēdzienu var pielietot arī attiecībā uz tādu, kas sasniedzis Dao.

Desmitvirzienu pasaule – Budas sistēmā uzskata, ka pasaule sastāv no desmit Virzieniem, norādījumiem.

Din – meditatīvs stāvoklis, kura laikā apziņa ir pilnīgi tukša, bet zinoša.

Dzeja – Ķīnā dzeja (mantra, kas satur formulu vingrinājuma skaidrojumam) tiek deklamēta tikai vienreiz, tieši pirms katra vingrinājuma. Katram vingrinājumam ir savas īpašas dzejas rindas, kuras tu vari deklamēt skaļi vai tikai klausīties vingrinājuma ierakstā.

Dzīvības esences cji – cji kvintesence, būtiskā cji – šajā gadījumā cji lietots plašākā nozīmē. Ar cji var apzīmēt arī tādas neredzamas un amorfas vielas kā gaiss, smarža, dusmas utt.

Fa – “Likums”, “Ceļš” vai “Principi”.

Faluņ – “Likuma Rats”.

Faluņgun – “Likuma Rata cjigun”. Lai apzīmētu šo praksi, tiek lietoti abi nosaukumi – Faluņgun un Faluņ Dafa.

Fo Tuo – Buda.

Fudzjaņas province – atrodas Ķīnas dienvidaustrumos.

Gun – pilnveidošanās enerģija.

Haņ apgabals – Haņ apgabalā dzīvojošie veido lielāko Ķīnas etnisko grupu, ar Haņ apgabalu tiek saukta to apdzīvotā teritorija; tā aptver lielāko Ķīnas provinču un apgabalu daļu.

Haņ Sjiņs – Haņ dinastijas pirmā imperatora Liu Bana armijas virspavēlnieks.

Huičan – imperatora Vu Dzun valdīšanas laiks Tan dinastijā (841.–846. g. m.ē.).

Huijiņ punkts – akupunktūras punkts kājstarpes centrā.

Jiņ un jan – Dao sistēma turas pie uzskata, ka viss sastāv no pretējiem spēkiem jiņ un jan, kas katrs pats par sevi ir neatkārtojams, bet tomēr tie ir savstarpēji atkarīgi. Piemēram, jiņ – sievišķais, jan – vīrišķais, ķermeņa priekšpuse – jiņ, mugurpuse – jan.

Juncjuaņ – akupunktūras punkts pēdas centrā.

Lao Dzi – “Dao De dzjin” autors, plašāk pazīstams kā daoisma pamatlicējs. Tiek uzskatīts, ka Lao Dzi dzīvojis aptuveni mūsu ēras 4. gadsimtā.

Laogun – akupunktūras punkts plaukstas centrā.

Li Šidžeņ, Suņ Simiao, Biaņ Cjue un Huatuo – ievērojami seno laiku Ķīnas medicīnas speciālisti.

Lielā kultūras revolūcija – komunistiska politiska kustība Ķīnā, kas neatzina tradicionālas vērtības un kultūru (1966–1976).

Mahajana – “Lielā Rata” budisms.

Maitreija – budismā Maitreija ir nākotnes Budas vārds, kurš nāks uz Zemi pēc Budas Šakjamuni, lai glābtu cilvēkus.

Meridiāni – enerģētisko kanālu tīkls. Tradicionālajā Ķīnas medicīnā valda uzskats, ka slimība izveidojusies tādēļ, ka cji nespēj brīvi plūst cauri šiem meridiāniem, tie ir nosprostoti.

Nivaņ pils – Dao sistēmā lietots apzīmējums čiekurveidīgajam dziedzerim, epifīzei.

Pulsa metode – Ķīnas medicīnā diagnozes noteikšana pēc pulsa ir sarežģīta māksla, lai noteiktu katra atsevišķa iekšējā orgāna stāvokli cilvēka ķermenī.

Šakjamuni – Buda Šakjamuni vai Buda, Sidhartha Gautama. Plašāk pazīstams kā budisma dibinātājs, kas dzīvojis senajā Indijā 5. gadsimtā pirms mūsu ēras.

Samadhi – meditācija budismā.

Šangen punkts – akupunktūras punkts, kas atrodas starp cilvēka uzacīm.

Sarira – tas, kas paliek pāri pēc atsevišķu praktizētāju kremēšanas.

Sjiņdzjana – province Ķīnas ziemeļrietumos.

Sjiņsjin – “prāta būtība”, “sirds būtība”, “morālās īpašības”, “garīgums”, “dvēseles raksturs”, arī raksturs.

Skolotājs – šeit lietotais jēdziens satur divas nozīmes – Skolotājs un Tēvs.

Taidzji – Dao sistēmas simbols, Rietumos plašāk pazīstams kā jiņ–jan simbols.

Tan dinastijas valdīšana – Ķīnas vēstures uzplaukuma periods (mūsu ēras 618–907).

Tathagata – apskaidrota būtne ar Sasnieguma statusu Budas sistēmā, kas atrodas virs Bodhisatvas un Arhata līmeņiem.

Trešā acs – reizēm tulkota arī kā Debesu acs. Šis jēdziens tiek pielietots elastīgi – ar to var apzīmēt gan visu Trešās acs sistēmu, gan atsevišķu tās sastāvdaļu.

uzstādīt tīģeli un kurtuvi… – ārējs alķīmisks process, kas ilgu laiku tika lietots kā metafora, aprakstot cilvēka ķermeņa iekšējo pilnveidošanos.

Vadžra – var tikt tulkots kā “Dimants”, “Zibens” vai “Neiznīcināms”.

Žeņ un Du – Du kanāls vai “Galvenā dzīsla” sākas iegurņa dobumā un ceļas augšup pa muguras vidusdaļu. Žeņ kanāls vai “Uztveres dzīsla” virzās uz augšu pa ķermeņa priekšpuses vidusdaļu.

 
 

Faluņgun saturs pielikumi